Missions de la Comissió: Horizon EU

La Comissió Europea ha anunciat que adoptarà missions per abordar els principals reptes de la Unió en l’àmbit de la Salut, el Canvi Climàtic i el Medi Ambient. Són una eina innovadora que suposarà una nova forma de treballar en el marc del programa Horizon Europe, per exemple.

El passat 29 de setembre la Comissió Europea va adoptar 5 missions amb objectiu d’oferir solucions als grans reptes als quals ens enfrontem en els àmbits de la salut, el clima i el medi ambient, i assolir objectius ambiciosos i inspiradors en aquestes àrees abans de l’any 2030.

Les missions representen una eina innovadora de la política comunitària, per a oferir solucions als principals reptes globals als quals ens enfrontem per a l’any 2030, i una nova manera de treballar en el marc del programa de recerca i innovació Horizon Europe. Cada missió tindrà un pla d’implementació, amb calendari i un pressupost específic.

Més en detall, les missions tracten de:

  • Adaptació al canvi climàtic: donar suport a almenys 150 regions i comunitats europees perquè el 2030 es converteixi en resilients al clima;
  • Càncer: treballar amb el Pla europeu de lluita contra el càncer per millorar la vida de més de 3 milions de persones el 2030 mitjançant la prevenció, la cura i solucions per viure més temps i millor;
  • Restaurar el nostre oceà i aigües pel 2030;
  • 100 ciutats intel·ligents i neutres pel clima abans del 2030;
  • Un acord sobre el sòl per a Europa: 100 laboratoris vius i fars per liderar la transició cap a sòls saludables el 2030.

La implementació d’aquestes missions, arrelades al programa Horizon Europe, té com a principal novetat realitzar un conjunt d’accions, com ara projectes de recerca i innovació, mesures polítiques i iniciatives legislatives, per assolir objectius concrets i amb un gran impacte social. Així mateix, el seu valor afegit radica en l’aplicació de diferents instruments, models de negoci i inversions públiques i privades a escala europea, nacional, regional i local. En aquesta línia, es posarà èmfasis en demostrar l’aplicabilitat de solucions innovadores adaptant-les a les diferents circumstàncies locals.

Un altre element a destacar per a la seva execució, és la previsió d’aplicar a la recerca i a la innovació noves formes de governança i col·laboració, incloent-hi la relació amb els ciutadans, i en particular amb els joves.

En aquest sentit, la missió d’adaptació al canvi climàtic té previst dotar de 100 milions d’euros la realització de demostracions a gran escala de solucions per fer front als principals perills induïts pel clima, com les inundacions, adaptades a les circumstàncies locals. La missió contra el càncer té previst establir un nou model de governança per afavorir la integració sistemàtica i eficaç de la investigació, la innovació i les polítiques comunitàries sobre el càncer. La missió sobre l’aigua i els oceans té previst crear una xarxa de fars a escala marítima i de conca fluvial i ampliar les xarxes d’àrees marines protegides. En el marc de la missió sobre la neutralitat climàtica i les ciutats intel·ligents, les ciutats seleccionades hauran d’implicar els seus ciutadans en l’elaboració de «Contractes de ciutats climàtiques» per ajudar a assolir la neutralitat climàtica el 2030. I finalment, en el marc de  la missió sobre el sòl, es preveu la promoció de solucions ciutadanes per millorar col·lectivament la salut del sòl.

[+] Més informació

Comparteix