Convocatòria Horizon 2020 sobre el Pacte Verd: Quin és el seu interès per als ens locals?

L’Oficina Europa i Estratègia Internacional de la Diputació de Barcelona (OEEI) ha elaborat un informe sobre les oportunitats de finançament per als ens locals que sorgeixen en el marc de la convocatòria Horizon 2020 del Pacte Verd Europeu.

Aquesta convocatòria, emmarcada en el Pla de treball 2018-2020 de l’actual programa Horizon 2020, però que es preveu que tingui continuïtat en el futur programa Horizon Europe, té un pressupost de 1.000 milions d’euros i està estructurada en 8 àrees temàtiques i 2 d’horitzontals, d’on pengen diferents temes (topics i subtopics).

Àrees temàtiques:

 1. Augment de l’ambició climàtica
 2. Energia neta, assequible i segura
 3. Indústria per a una economia neta i circular
 4. Edificis eficients en energia i recursos
 5. Mobilitat sostenible i intel·ligent
 6. De la granja a la taula
 7. Recuperació de la biodiversitat i serveis ecosistèmics
 8. Ambients lliures de tòxics i sense contaminació

Àrees horitzontals:

 1. Enfortiment del coneixement en suport del Pacte verd europeu
 2. Apoderament de la ciutadania per una transició cap a una Europa sostenible i climàticament neutral

El document que ha preparat l’OEEI desglossa una per una les convocatòries d’interès per als ens locals i sintetitza breument el seu contingut. Es tracta una selecció d’11 topics. Tot i que els ens locals poden presentar-se a més convocatòries, aquestes són d’especial rellevància i interès.

Com a informació general cal destacar que:

 • Totes les àrees temàtiques estan ja obertes des del 22 de setembre
 • La data límit per presentar propostes de tots ells serà 26 de gener 17:00 fus horari de Brussel·les
 • El període d’avaluació serà de 5 mesos durant el 2021, es preveu que a meitats de maig hi haurà la resolució i a finals de setembre tot haurà d’estar assignat.

 

Més informació

[+] Informe per als ens locals sobre la convocatòria Horizon 2020 del Pacte Verd Europeu.

 

Comparteix