Pressupost
Data límit
3.000.000,00 euros (la Comissió preveu finançar projectes d’entre 2 i 3 milions d’euros).

Fins el 20 d’abril de 2022 a les 17:00h, horari de Brussel·les.

Nom de la convocatòria

Safeguarding endangered languages in Europe. HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-01.

Programa de finançament Horizon Europe.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables La convocatòria té com a objectiu la preservació i impuls de llengües minoritzades i en risc mitjançant la promoció educativa, cultural i del sector creatiu.

Es recomana la participació d’actors locals i regionals a nivell d’administracions, societat civil, universitats, xarxes i plataformes que treballin en la promoció de llengües minoritàries.

Criteris d’elegibilitat i partenariat Consorcis d’un mínim de tres entitats jurídiques, almenys una d’elles en un estat membre, i almenys dues més establertes en altres països de la Unió o països associats al programa.
Cerca de socis Cerca de socis de la convocatòria.

Espai per a la cerca de socis de la Diputació de Barcelona.

Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Especificacions generals del programa Horizon Europe.

Pla de treball: “Cultura, creativitat i societat inclusiva”.

Manual online per a la presentació de propostes.

Contacte Comissió Europea. DG Recerca i Innovació.

Pàgina de contacte.

Comparteix