Novetats del programa SUDOE 21-27: sessió informativa

La Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina d’Europa i Estratègia Internacional, participa en la sessió informativa sobre el nou Programa de Cooperació Territorial de l’Espai Sud-oest Europeu SUDOE 2021-2027 que s’ha celebrat el 7 de juliol a Toulouse (França).

El Programa de Cooperació Territorial de l’Espai Sud-oest Europeu (SUDOE) ha organitzat una jornada informativa de pre-llançament de la primera convocatòria per informar de les principals novetats per aquest període 2021-2027, així com per establir calendaris orientatius.

La sessió ha comptat amb representats dels 4 Estats membre que participen en el programa (Espanya, França, Portugal i Andorra), de l’autoritat de gestió (Govern de Cantàbria) i de la Secretaria conjunta, ubicada a Santander.

En primer lloc, s’ha fet un repàs dels resultats del programa SUDOE pel període 2014-2020 que ha comptat amb 95 projectes aprovats, 57 dels quals encara no han finalitzat, i que suposa la participació de 807 entitats beneficiàries.

En segon lloc, s’ha fet un marc introductori on s’han els principals reptes de l’espai SUDOE, on hi conflueixen amenaces semblants: efectes accelerats del canvi climàtic, població envellida, desequilibri territorial urbà-rural (nord-sud, costa-interior), entre d’altres. Aquest anàlisi ha portat al programa a identificar 4 prioritats del programa i la seva conseqüent programació en funció dels objectius polítics (OP) de la Política de cohesió:

  • Preservar el capital natural i reforçar l’adaptació al canvi climàtic a l’espai SUDOE (OP 2. Una Europa més verda)
  • Promoure la cohesió social i l’equilibri territorial i demogràfic en el SUDOE mitjançant la innovació i transformació dels sectors productius. (OP 1. Una Europa més competitiva, intel·ligent. )
  • Promoure la cohesió social i l’equilibri territorial i demogràfic en el SUDOE a través de la innovació social, la valorització del patrimoni i els seveis. (OP 3. Una Europa més social i inclusiva.)
  • Reforçar l’impacte del SUDOE en el territoris. (Tranversal. Una millor governança de la cooperació. Capitalització).

 

Posteriorment, s’han donat alguns detalls de les convocatòries de projectes que el programa preveu publicar en els propers anys. En primer lloc, s’ha explicat que el programa Sudoe programarà 3 convocatòries al llarg del 2022, 2023 i 2024 respectivament. El calendari per aquestes convocatòries serà idèntic i en 2 fases, obrint sempre la primera fase a l’octubre i tancant-la al desembre. Per tant, la 1a convocatòria Sudoe obriria a l’octubre de 2022 i tancaria al desembre del 2022. Aquests calendaris són provisionals i subjecte a canvis.

El nou programa Sudoe mantindrà les característiques de les convocatòries 2014-2020, és a dir:

  • projectes en 2 fases.
  • 36 mesos d’execució.
  • Partenariats que representin la cadena de valor.
  • Umbrals de pressupost de participaci’o
  • Limits financers en algunes categories de despesa.
  • Es mantindrà el 75% de finançament del FEDER.

Finalment, s’han detallat alguns canvis d’aspectes tècnics pel que fa a les regles financeres i de pressupost que encara estan en estudi.

Per saber més detalls sobre el nou programa Sudoe us adjuntem els documents de totes les presentacions que es van dur a terme durant l’infoday.

 

Programa Interreg SUDOE

El Programa de Cooperació Territorial de l’Espai Sud-oest Europeu (SUDOE) dona suport al desenvolupament regional a través del cofinançament de Projectes Transnacionals per mitjà del FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional). En el programa hi poden participar entitats d’Espanya, Portugal, Andorra i França.

Pel període 2014-2020 ha estat un programa poc participat pels ens locals de la província , on només hi trobem 3 projectes:

INTER-TEX: Ajuntament d’Igualada (líder)

NanoSen-AQM : Àrea Metropolitana de Barcelona (soci)

CEMOWAS2: Ajuntament de Granollers (soci)

No obstant, es tracta d’un programa amb moltes possibilitats i prioritats que afecten directament als interessos dels ens locals de província.

 

Documentació

Balanç del programa

Convocatòries

Lògica Intervenció

Regles financeres

 

Comparteix