Pressupost
Data límit
10.000.000,00 euros (la Comissió estima una contribució de 5 milions d’euros per projecte).

Fins el 23 de novembre de 2022 a les 17:00h, horari de Brussel·les.

Nom de la convocatòria

Enhanced citizen preparedness in the event of a disaster or crisis-related emergency. HORIZON-CL3-2022-DRS-01-01.

Programa de finançament Horizon Europe.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables La convocatòria té com a objectiu millorar la resiliència social als desastres o crisis. Per això és necessari millorar la consciència ciutadana sobre els riscos possibles a la seva àrea de residència.

Els projectes hauran de conduir a algun d’aquests resultats: disseny d’accions, amb intervenció ciutadana, d’accions conjuntes amb serveis d’emergència; comunicació entre organitzacions; millora de sistemes d’alarma; simulacres d’emergència amb la participació de la ciutadania; desenvolupament d’una cultura de preparació davant l’emergència; i desenvolupament de mètodes d’avaluació.

Criteris d’elegibilitat i partenariat Consorcis d’un mínim de tres entitats jurídiques, almenys una d’elles en un estat membre, i almenys dues més establertes en altres països de la Unió o països associats al programa.
Cerca de socis Cerca de socis de la convocatòria.

Espai per a la cerca de socis de la Diputació de Barcelona.

Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Especificacions generals del programa Horizon Europe.

Pla de treball: “Seguretat civil per a la societat”.

Manual online per a la presentació de propostes.

Contacte Comissió Europea. DG Recerca i Innovació.

Pàgina de contacte.

Comparteix