Pressupost
Data límit

3.000.000,00 euros. (fins 150 mil euros per projecte i fins un 80% del cost elegible).

Fins el 24 de juny de 2021 a les 17:00 hores de Brussel·les.

Nom de la convocatòria

European Youth Together (Small). ERASMUS-YOUTH-2021-YOUTH-TOG-LOT1.

Programa de finançament Erasmus+.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

La convocatòria té com a objectiu la creació de xarxes de treball que promoguin l’associació d’organitzacions juvenils que vulguin afegir una dimensió europea a les seves activitats.

Les accions que poden ser finançades seran de naturales transnacional i poden ser aplicades a nivell estatal, regional o local.

Criteris d’elegibilitat i partenariat

S’hi poden presentar ONGs, autoritats públiques a nivell local, regional o estatal, i institucions de recerca o educació, entre d’altres.

Més informació

Pàgina web de la convocatòria.

Guia del Programa Erasmus+.

Contacte

Agència Executiva per l’Educació, l’Audiovisual i la Cultura (EACEA).
Pàgina de contacte.

 

 

Comparteix