Pressupost
Data límit
2.000.000,00 euros (la Comissió estima una contribució de 2 milions d’euros per projecte).

Fins el 23 de novembre de 2022 a les 17:00h, horari de Brussel·les.

Nom de la convocatòria

Social innovations as enablers of security solutions and increased security perception. HORIZON-CL3-2022-SSRI-01-04.

Programa de finançament Horizon Europe.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables La convocatòria té com a objectiu la recerca sobre la co-creació ciutadana en les polítiques de seguretat.

Les propostes hauran de comportat algun d’aquests resultats: increment de la comprensió de gestors de la seguretat en les capacitats de les comunitats locals en el desenvolupament de solucions de seguretat, així com de les innovacions socials; empoderament de la ciutadania intel·ligent i de les comunitats locals intel·ligents com a conceptes en la creació de polítiues de seguretat; desenvolupament de noves solucions de seguretat amb nous estàndards de qualitat; increment de la col·laboració entre institucions acadèmiques, autoritats públiques, empreses i societat civil; solucions escalables co-creades per la ciutadania; i millora de la confiança de la ciutadania en la seguretat..

Criteris d’elegibilitat i partenariat Consorcis d’un mínim de tres entitats jurídiques, almenys una d’elles en un estat membre, i almenys dues més establertes en altres països de la Unió o països associats al programa.
Cerca de socis Cerca de socis de la convocatòria.

Espai per a la cerca de socis de la Diputació de Barcelona.

Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Especificacions generals del programa Horizon Europe.

Pla de treball: “Seguretat civil per a la societat”.

Manual online per a la presentació de propostes.

Contacte Comissió Europea. DG Recerca i Innovació.

Pàgina de contacte.

Comparteix