URBACT IV

Breu descripció

URBACT és el programa de cooperació territorial que té com a objectiu fomentar el desenvolupament urbà sostenible integrat a les ciutats d’arreu d’Europa. És un instrument de la política de cohesió de la UE.
La missió d’URBACT és capacitar les ciutats per treballar de manera conjunta per tal de desenvolupar solucions integrals als reptes urbans comuns.

Actualment URBACT està en procés de definició. El calendari previst és el següent:
– Febrer 2021. Esborranys dels apartats del Programa.
– Març 2021. Aprovació preliminar.
– Primavera 2021. Programa disponible.
– Setembre 2021. Adopció per part de la Comissió Europea.
– Principis 2022. Esdeveniment del llançament d’URBACT IV.

 

Pressupost total

No disponible encara.