Horizon Europe

Breu descripció

El programa marc de recerca i innovació de la Unió Europea per al període 2021-2027 és Horizon Europe, que promou l’excel·lència i ofereix un valuós suport a la recerca i innovació per impulsar els canvis sistèmics necessaris que garanteixin una Europa verda, sana i resistent. El programa s’ha dissenyat per assolir 3 objectius: Reforçar la base científica i tecnològica europea; fomentar la competitivitat i el rendiment de la innovació i abordar reptes globals seguint les prioritats estratègiques europees.

Horizon Europe impulsa l’excel·lència científica a través del Consell Europeu de Recerca (ERC) per permetre al personal europeu de recerca més excel·lent d’impulsar les fronteres del coneixement per afrontar els reptes econòmics i socials. El programa també dona suport a la investigació col·laborativa relacionada amb reptes socials i reforça les capacitats tecnològiques i industrials mitjançant clústers temàtics que abordin tot l’espectre dels reptes mundials.

La implementació del programa es divideix en 3 pilars:

  • Pilar 1 Ciència excel·lent: reforçar i estendre l’excel·lència de la base científica de la Unió;
  • Pillar 2 Reptes globals i competitivitat industrial europea: potenciar les tecnologies clau i solucions que sustentin les polítiques de la UE i la sostenibilitat;
  • Pillar 3 Innovació Europa: promoure avenços en la creació de mercats i ecosistemes propicis a la innovació.
    I un element transversal: Ampliar la participació i reforçar l’àrea de recerca europea: optimitzar els punts forts i el potencial per a una Europa més innovadora.

En paral·lel, Horizon Europe incorpora missions de recerca al voltant d’aquests 5 temes:

  • Adaptació al canvi climàtic, inclosa la transformació social
  • Càncer
  • Ciutats intel·ligents i neutres per al clima
  • Oceans, mars, aigües costaneres i interiors saludables
  • Salut i alimentació del sòl

Segons les previsions de la Comissió Europea, els primers programes de treball del programa es publicaran a partir de l’abril de 2021. Un cop això hagi passat, s’obriran les primeres convocatòries de finançament, que es presentaran durant els Dies europeus de recerca i innovació (23 i 24 de juny).

Pressupost total

95.500 milions d’euros (a preus corrents).

El paquet inclou 5.400 milions (a preus corrents) de la iniciativa Next Generation EU per impulsar l’economia i reforçar la resiliència de la UE davant el futur, així com un reforç addicional de 4.500 milions d’euros (a preus corrents).

Autoritat de gestió

Direcció General de Recerca i Innovació
La decisió 2021/173 de 12 de febrer de 2021 ha establert sis agències executives que ajudaran a la implementació dels programes de la Unió Europea en el MFP 2021-2027, entre les quals l’Agència Executiva Europea de Clima, Infraestructures i Medi Ambient; l’Agència Executiva Europea de Recerca; l’Agència Executiva per al Consell Europeu d’Innovació i les Pimes, l’Agència Executiva del Consell Europeu de Recerca i la de nova creació Agència Executiva Europea en els àmbits de la Salut i Digital, totes involucrades en alguna de les parts del programa Horizon Europe.