Pressupost
Data límit

2.880.000,00 euros (60 mil euros per cada sol·licitant aprovat).

Fins el 30 de setembre de 2022, a les 17:00 de Brussel·les.

Nom de la convocatòria European City Facility.
Programa de finançament Horizon Europe.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

La convocatòria té com a objectiu finançar projectes contemplats en els plans energètics de municipis i autoritats locals, orientats a les energies sostenibles.

Els projectes a finançar poden ser estudis de viabilitat, estudis de mercat, estudis d’anàlisi econòmic, financer i legal, estudis d’anàlisi de risc, etcètera. La subvenció no pot finançar directament inversions.

Criteris d’elegibilitat i partenariat

S’hi poden presentar municipis o agrupacions de municipis de la Unió Europea.

Més informació

Pàgina web de la convocatòria.

Guia per a sol·licitants.

Text de la convocatòria.

Contacte

European City Facility.

Pàgina de contacte.

E-correu: info@eucityfacility.eu

 

Comparteix