Pressupost
Data límit

16.917.200,00 euros (finançament de 4 milions per projecte, com a màxim).

Fins l’1 de juliol de 2021, a les 17:00 hores de Brussel·les.

Nom de la convocatòria

Capacity building in the field of youth. ERASMUS-YOUTH-2021-CB.

Programa de finançament Erasmus+.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

La convocatòria té com a finalitat promoure la cooperació internacional entre organitzacions actives en el camp de la joventut i l’educació no formal.

Es finançaran activitats com el desenvolupament d’eines i mètodes pel desenvolupament professional, metodologies d’educació no formal, noves formes de formació pràctica, noves formes de treball juvenil, i l’organització d’esdeveniments.

Criteris d’elegibilitat i partenariat S’hi poden presentar organitzacions no governamentals, autoritats a nivell local, regional i estatal, o empreses de l’àmbit de la joventut.
Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Guia del Programa Erasmus+.

Contacte

Agència Executiva per l’Educació, l’Audiovisual i la Cultura (EACEA)
Pàgina de contacte.

 
Comparteix