Pressupost
Data límit

35.882.982,00 euros.

Fins el 23 de març de 2022, a les 17:00 hores de Brussel·les.

Nom de la convocatòria

Cooperation partnerships. ERASMUS-SPORT-2022-SCP.

Programa de finançament Erasmus+.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

La convocatòria té com a objectiu permetre a les organitzacions incrementar la qualitat de les seves activitats, desenvolupar i enfortir xarxes de partenariat, incrementar la capacitat operativa a nivell transnacional, impulsar la internacionalització de les seves activitats mitjançant l’intercanvi o desenvolupament de noves pràctiques i metodologies.

Criteris d’elegibilitat i partenariat S’hi poden presentar entitats públiques o privades actives en l’àmbit de l’esport, l’educació, la joventut o altres sectors socioeconòmics, tant a nivell local, regional o estatal, establertes en un país adherit al Programa Erasmus+.
Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Guia del Programa Erasmus+.

Contacte

Agència Executiva per l’Educació, l’Audiovisual i la Cultura (EACEA)
Pàgina de contacte.

E-correu: EACEA-SPORT@ec.europa.eu

 
Comparteix