Suport a festivals 2020. EACEA-26-2019. (Europa Creativa).

Pressupost
Data límit
3.700.000 euros (3,2 milions per a l’acció 1 i 500 mil euros per a l’acció 2).
Fins el 21 de novembre de 2019, 17:00h horari Brussel·les per a activitats que comencin entre l’1 de maig i el 31 d’octubre de 2020.

Fins el 23 d’abril de 2020, 17:00h horari Brussel·les per a activitats que comencin entre l’1 de novembre de 2020 i el 30 d’abril de 2021.

Prorrogat fins el 21 de maig.

Nom de la convocatòria  Suport a festivals 2020 – EACEA/26/2019
Programa de finançament Europa Creativa
Objectius de la convocatòria i activitats finançables Convocatòria destinada a subvencionar festivals audiovisuals. Les accions per a les quals es podran demanar les subvencions són:

  • Acció 1. Suport a festivals.
  • Acció 2. Suport a xarxes europees de festivals.
Criteris d’elegibilitat i partenariat S’hi poden presentar entitats privades o públiques (entre elles administracions locals).

El programa està obert a accions de cooperació bilateral o multilateral.

Cerca de socis Cerca de socis a la pàgina web de la convocatòria.

Espai per a la cerca de socis de la DIputació de Barcelona.

Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Text de la convocatòria.

Contacte Agència Executiva per l’Educació, l’Audiovisual i la Cultura (EACEA).
Pàgina de contacte.
Comparteix