Promoció de treballs audiovisuals europeus en línia. EACEA 23/2019. (Europa Creativa).

Pressupost
Data límit
10.100.000 euros.
Fins el 7 d’abril de 2020, 17:00h horari Brussel·les.

Prorrogat fins el 5 de maig.

Nom de la convocatòria  Promotion of European Audiovisual Works Online. EACEA 23/2019.
Programa de finançament Europa Creativa.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables Convocatòria destinada a donar suport al màrqueting transnacional, branding i distribució de treballs audiovisuals en plataformes, i a promoure nous modus de distribució per desenvolupar nous formats de negoci.

Accions elegibles:

  • Acció 1. Accions de promoció digital, branding, màrqueting, etiquetatge i desenvolupament de noves ofertes de vídeo a demanda.
  • Acció 2. Col·laboració transfronterera entre serveis europeus de vídeo a demanda.
  • Acció 3. Estratègies innovadores en línia per a la circulació, distribució, i promoció de treballs audiovisuals europeus.
Criteris d’elegibilitat i partenariat S’hi poden presentar entitats privades o públiques (entre elles administracions locals).

El programa està obert a accions de cooperació bilateral o multilateral.

Cerca de socis Cerca de socis a la pàgina web de la convocatòria.

Espai per a la cerca de socis de la DIputació de Barcelona.

Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Text de la convocatòria.

Contacte Agència Executiva per l’Educació, l’Audiovisual i la Cultura (EACEA).
Pàgina de contacte.
Comparteix