Partenariats per a la creativitat. (Erasmus+).

 

Pressupost
Data límit

Es finançarà fins un màxim de 450.000 euros.

Fins el 29 d’octubre a les 12:00 hores de Brussel·les.

Nom de la convocatòria Partnerships for Creativity.
Programa de finançament Erasmus+.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

La convocatòria té com a objectiu involucrar organitzacions en els àmbits de l’educació formal, no formal i informal, junt a d’altres pertanyents als sectors de la cultura i la creació, per a estimular la conciència europea i capacitar les persones perquè siguin innovadores en el seu entorn.

Les accions finançables són:

  • Activitats per promoure la creativitat en l’educació.
  • Mesures per accelerar la transformació digital i l’ús de mitjans digitals.
  • Activitats per promoure la ciutadania activa i la inclusió social mitjançant l’art.
  • Activitats per cultivar el talent i fomentar l’esperit emprenedor.
  • Eines i recursos d’aprenentatge, materials, cursos i formació per fomentar la creativitat, la cultura i la multiculturalitat.
  • Iniciatives artístiques i culturals amb una dimensió educativa.
  • Activitats per establir o reforçar xarxes o nous models de col·laboració.
  • Activitats de mobilitat internacional.
Criteris d’elegibilitat i partenariat

S’hi poden presentar consorcis d’un mínim de tres organitzacions, de tres països diferents, que treballen en l’àmbit de l’ensenyament i la formació.

Cerca de socis

Espai per a la cerca de socis de la Diputació de Barcelona.

Més informació

Modificació del pla de treball 2020.

Contacte

Agència Executiva per l’Educació, l’Audiovisual i la Cultura (EACEA).
Pàgina de contacte.

E-correu: EACEA-YOUTH@ec.europa.eu

 

 

Comparteix