Resultats de l’Enquesta sobre el Futur d’Europa a la província de Barcelona

La Diputació de Barcelona col·labora amb les institucions europees amb l’objectiu de promoure tant la participació dels governs locals de la província en l’accés a programes i iniciatives europees, com la incidència en el procés legislatiu de la Unió Europea. La corporació ha dut a terme una enquesta ciutadana sobre el futur de la UE a 1.000 persones, amb la mirada posada als joves.

A la vegada, la Diputació de Barcelona treballa per implicar en el projecte europeu a la ciutadania de la província i apropar les institucions europees a les necessitats i prioritats d’aquesta, posant de manifest l’impacte que té, en el dia a dia, l’aliança teixida entre el món local i la UE.

Per aquest motiu, des del llançament de la Conferència sobre el Futur d’Europa, el 9 de maig de 2021, el procés promogut per les institucions europees amb la voluntat d’avançar envers l’objectiu de què la ciutadania europea tingui un paper més important en la configuració de les polítiques i ambicions de la UE, la Diputació de Barcelona ha impulsat diferents iniciatives per fer ressò dels interessos dels municipis i la població de la província de Barcelona en aquest procés.

Sota aquest paraigua, la Diputació de Barcelona ha dut a terme, per primera vegada, una enquesta a 1.000 persones de diversos municipis de la província de Barcelona per tal de traslladar a les institucions europees l’opinió i valoracions dels ciutadans i ciutadanes de la província de Barcelona, tot tenint en compte la perspectiva que des del món local es té del futur i dels reptes de la Unió Europea. En especial, tenint en compte que el 2022 ha estat declarat l’«Any Europeu de la Joventut», el sondeig ha volgut mesurar la percepció del jovent i, per aquesta raó, ha donat importància a la població jove, és a dir, la d’edat compresa entre els 15 i els 29 anys, i l’ha analitzada amb rigor a partir d’una mostra específica de 400 persones.

Aquesta enquesta ha proporcionat dades úniques i valuoses que permeten avaluar la percepció de la població de la província de Barcelona i, per aquest motiu, tenim la intenció de repetir-la periòdicament. Aquesta iniciativa ens ha de servir per poder fer un seguiment regular de l’estat de l’opinió pública sobre temes vinculats a la Unió Europea i implementar polítiques públiques més ajustades a la realitat, perquè el projecte europeu l’hem de construir entre tots i totes nosaltres, dia a dia.

Els resultats de l’enquesta d’opinió es poden trobar en aquest enllaç i, tot seguit, avancem les principals conclusions.

L’enquesta pretenia obtenir l’opinió de la ciutadania partint de les següents cinc qüestions:

  1. El benefici o perjudici que ha suposat pertànyer a la Unió Europea.
  2. Les principals fites que s’han assolit en l’àmbit europeu i els canvis que caldria introduir en el futur.
  3. El paper que ha de tenir el món local.
  4. La participació de la ciutadania en el futur de la Unió.
  5. La visió dels i les joves sobre el seu futur en el marc de la Unió Europea

L’opinió de les persones entrevistats és que el 79,8% està a favor de la Unió Europea i el que més s’associa a la Unió Europea és la idea d’unió i integració (46,3%). Aquesta visió positiva no es contradiu amb la percepció que un 39,7% considera que la Unió necessita canvis radicals per encarar el seu futur.

Quan s’entra a analitzar la direcció d’aquests canvis, les persones entrevistades mencionen: més polítiques socials (16,8%), més equilibri de poder entre països (13,2%) i millorar la política econòmica (10,9%).

En relació amb els valors europeus, l’estudi posa en relleu que, la llibertat d’opinió, la pau, la tolerància i l’obertura als altres i la igualtat social i la solidaritat, simbolitzen a la Unió Europea en prop o més d’un 60%. Aquests són els valors que, segons els entrevistats, millor representen als europeus en front d’altres països. Per contra, el progrés i la innovació és l’únic valor en què la ciutadania considera que hi ha algun altre país o grup de països que els representa millor.

Entre les polítiques que cal prioritzar per fer front als reptes globals de la Unió Europea, l’enquesta destaca: el canvi climàtic (24,8%), l’educació (18,5%), la creació de llocs de treball (17%), la igualtat d’oportunitats (14,9%) i la salut i el sistema sanitari (14,8%).

Pel que fa al paper del món local dins la Unió Europea, la pràctica totalitat dels entrevistats (el 90,2%) considera que la Unió Europea hauria de tenir més en compte els pobles i les ciutats en el desenvolupament i millora del projecte europeu. Malauradament, només la meitat de les persones entrevistades diu haver sentit a parlar d’algun projecte al seu municipi cofinançat per la Unió Europea. Per tant, encara hi ha molt camí a recórrer per fer arribar la importància del missatge europeu als nostres pobles i ciutats.

Pel que fa a les polítiques municipals en què les persones enquestades destinarien els fons europeus, un 28% indica l’educació i la formació, seguit de la sanitat, les polítiques d’ocupació, les polítiques socials i les ambientals; que passarien per davant de les polítiques d’habitatge, joventut i infraestructures i carreteres.

Amb relació a les perspectives de futur, una de les dades més destacades en referir-nos als adults és que el 54,1% dels entrevistats considera que la Unió Europea ofereix un futur als joves. Entre els joves, aquesta dada és lleugerament més elevada. Així doncs, els joves que consideren que la Unió els ofereix futur arriba al 60,1%. Tot i que la visió que tenen els i les joves respecte al futur que els ofereix la Unió Europea és més optimista que la dels adults, calen polítiques més especifiques en aquest àmbit per millorar la seva percepció i fer arribar el missatge europeista, ja que només el 27,8% diu haver sentit a parlar d’algun projecte cofinançat per la UE.

De cara al futur l’enquesta destaca també que el 65,5% voldria una Unió Europea amb més poder de decisió. Aquesta visió és compatible amb què la construcció futura de la Unió ha de tenir en compte en un 90,2% al món local, als pobles i les ciutats.

D’acord amb els resultats de l’enquesta, podem concloure que Europa té un alt nivell d’acceptació entre la població de la província de Barcelona incloent la població jove (quasi un 80%), que la ciutadania té clars els valors sobre els quals se sustenta la forma europea de presentar-se al món; que el canvi climàtic és el principal repte global al qual ens afrontem; que en el futur d’Europa hi ha d’haver espai per a la contribució del món local, però que el seu futur requereix una aposta clara per la proximitat, per fer-la més tangible, il·lusionada i comprensible als ulls dels ciutadans i ciutadanes i, amb especial èmfasi, amb una orientació clara cap al jovent.

Comparteix