Publicada la resolució provisional de la segona convocatòria dels eixos 4 i 6 del PO FEDER de Catalunya 2014-2020

Els ajuts s’han aprovat en el marc de la segona convocatòria destinada a ens locals (diputacions, consells comarcals i ajuntaments amb una població de més de 20.000 habitants) per finançar operacions dins els eixos prioritaris 4 (afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors, i l’eix prioritari 6 (conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència de recursos.)

Pel que fa als projectes de la demarcació de Barcelona seleccionats en l’eix 4 es compten un total 5 sol·licituds seleccionades:

 • Consell Comarcal d’Osona
 • Consell Comarcal de l’Alt Penedès
 • Ajuntament de Mataró
 • Ajuntament de Granollers
 • Consell Comarcal del Garraf

El total despesa elegible proposada per aquests projectes ha ascendit a 10.589.484,57 euros que rebran un cofinançament FEDER del 50%.

Pel que fa als projectes de la demarcació de Barcelona seleccionats en l’eix 6 es compten un total 9 sol·licituds seleccionades:

 • Consell Comarcal d’Osona
 • Ajuntament de Vic
 • Ajuntament de Manresa
 • Consell Comarcal del Maresme
 • Ajuntament de Granollers
 • Consell Comarcal de l’Anoia
 • Consell Comarcal del Berguedà
 • Ajuntament d’Igualada
 • Ajuntament de Molins de Rei

El total despesa elegible proposada per aquests projectes ha ascendit a 18.376.369,91 euros que rebran un cofinançament FEDER del 50%.

Font: Municat , Proposta de resolució provisional

Comparteix