La província de Barcelona és una de les principals receptores de fons europeus competitius de l’Estat

El passat 12 de juliol el Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya va presentar els resultats de l’estudi “La participació catalana en els fons europeus competitius 2014-2017”. La jornada, que també va servir per apuntar les prioritats i instruments de finançament del proper Marc financer pluriennal de la Unió Europea, va posar de relleu el bon paper de Catalunya, i especialment de la província de Barcelona, en l’obtenció de fons europeus competitius.

La participació catalana en les diferents línies i programes de finançament de la UE (Horizon 2020, LIFE, Connecting Europe Facility, Erasmus+ -part del programa-, ajuda humanitària, Instrument per a la Cooperació al Desenvolupament, Europa Creativa, etc.; projectes pilot; accions preparatòries i altres despeses) entre els anys 2014 i 2017 ha estat remarcable. 918 entitats amb seu a Catalunya (953 incloent persones físiques) s’han beneficiat de finançament europeu entre els anys 2014 i 2017, i la tendència ha anat en augment.

Les entitats catalanes han participat en 2.479 projectes finançats per la UE, fet que ha catapultat Catalunya a la segona posició del rànquing de comunitats autònomes receptores de fons europeus competitius (amb 972,2 M€), només per darrere de la Comunitat de Madrid (1.751,1 M€). En termes europeus per al termini indicat, Catalunya ocupa la posició número 14 a la UE28. Al seu torn, la província de Barcelona concentra el 91% dels fons obtinguts a Catalunya, i és la segona de l’Estat en percepció de fons (19% del total -887 M€-).

Tres municipis de la província es troben entre les 10 principals ciutats d’Espanya en obtenció de fons (Barcelona, Cerdanyola del Vallès i Castelldefels) i concentren el 16,5% del finançament obtingut a l’Estat. Destaquem que a Catalunya un total de 145 municipis ha accedit a finançament europeu entre 2014 i 2017. D’aquests, 8 es troben entre les 50 principals ciutats espanyoles a obtenir finançament, i la gran majoria són de la demarcació (els tres esmentats més Terrassa, Sant Cugat del Vallès, Caldes de Montbui o L’Hospitalet de Llobregat, entre d’altres).

Els àmbits de finançament amb major participació d’entitats amb seu a Catalunya són, per ordre d’importància: innovació, recerca i salut; cooperació al desenvolupament i acció exterior; medi ambient, desenvolupament rural i pesca; infraestructures, energia i transport; i ensenyament, joventut, formació i ocupació.

Per a més informació sobre els fons europeus competitius d’interès per l’àmbit local, podeu consultar la Guia d’Ajuts de la UE de l’Oficina d’Europa i Estratègia Internacional de la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona.

 

Podeu consultar el detall de les dades de l’estudi al Portal #FonsUECat

Comparteix