Promoció Econòmica de Sabadell visita Bolonya en el marc del projecte RELOS3

El projecte RELOS3, liderat per Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sabadell, se centra en el desplegament d’estratègies d’especialització intel·ligent amb una perspectiva local i està finançat pel Programa Interreg Europe . Dels dies 14 al 18 de maig es va dur a terme una visita de llarga durada a Bolonya, on es van estudiar a fons alguns dels aspectes destacats de l’estratègia metropolitana d’especialització intel·ligent. A continuació es destaquen alguns dels punts més interessants de la trobada:

 

Excel·lència econòmica i industrial de Bolonya

Un dels aspectes més destacats de l’excel·lència econòmica i industrial de Bolonya, present en camps tants variats com ara el sector de la moda, la indústria agrària, les indústries culturals i creatives o les start-ups, és la col·laboració intersectorial, la qual està considerada com a eina clau tant per la promoció econòmica com per la innovació industrial de la regió.

La cooperació i el treball en xarxa augmenten les sinergies

Durant la visita es va posar de manifest de forma recurrent la consolidació del treball en xarxa a la regió d’Emilia-Romagna i a la ciutat de Bolonya. En aquest sentit, es va evidenciar el valor afegit de la trajectòria de col·laboració de diferents agents en els diferents sectors d’especialització, com ara amb la creació de clústers sectorials. A més a més, va mostrar-se com la cultura s’utilitza en molts casos com a catalitzador de la innovació en diferents sectors, així com per facilitar la participació de la ciutadania, que passa d’exercir un rol passiu a involucrar-s’hi més activament.

Recerca, innovació i fabricació aplicats als diferents sectors d’especialització

Una de les visites més destacades va ser a la fundació Fashion Research Italy, un exemple de bona pràctica pel que fa a la combinació de l’excel·lència en la fabricació en el sector de la indústria de la moda, molt rellevant a la regió, amb la investigació acadèmica i la innovació. De la mateixa manera, les visites a FICO Eataly World (el major parc agroalimentari del món) i a Hera Ambiente (instal·lacions de tractament de residus) també van posar de relleu com una estreta col·laboració ha demostrat ser un potent facilitador per a la innovació.

La tradició i el futur van de la mà 

Les visites al Museu del Patrimoni Industrial i a la Fundació Golinelli van il·lustrar com a Bolonya, la tradició i el futur van de la mà en el cas de l’especialització intel·ligent. Més concretament, la visita a Granarolo, una de les empreses làctiques líders d’Europa amb una llarga trajectòria a la regió, va permetre conèixer l’experiència d’aquesta empresa, referent en l’especialització en el sector agroalimentari de la regió, pel que fa a l’adaptació a noves demandes del mercat i amb la posada en marxa d’un programa de recerca i innovació en el sector làctic en paral·lel al suport a noves iniciatives emprenedores. Com a conclusió, es va dur a terme una sessió de speed-dating amb agents destacats de la regió. Els socis del projecte RELOS3 van poder intercanviar informació, contactes i punts de vista amb representants de la Universitat de Bolonya, responsables del projecte europeu de foment del Crowdfunding en l’àmbit de l’emprenedoria participat pel servei de suport a l’emprenedoria de l’Ajuntament de Bolonya, entre d’altres. L’últim dia de la visita va coincidir amb la celebració de la Start-Up Day, un esdeveniment organitzat per la Ciutat de Bolonya que agrupa emprenedors joves, institucions locals, associacions, bancs i inversors.

Propera parada: Tartu

La següent visita de llarga durada es durà a terme a Tartu (Estònia), organitzada per l’Ajuntament de Tartu. Serà una molt bona oportunitat per conèixer més en profunditat les bones pràctiques presentades en el marc de la visita transnacional a Tartu feta al novembre de 2017. Les iniciatives facilitadores de projectes d’emprenedoria com la Start-Up Day o l’Entrepreneurship Week ocuparan un espai destacat de l’agenda, que es complementarà amb ponències, ‘masterclasses’ i visites a projectes i instal·lacions destacades per l’especialització intel·ligent de la regió i el municipi.

Per estar al dia de les últimes novetats del projecte RELOS3 podeu seguir-los a Linkedin, Twitter o visitar el seu lloc web: www.relos3.eu.

Comparteix