Presentat el Pla espanyol de Recuperació, Transformació i Resiliència

El Ministeri d'Hisenda, les comunitats autònomes i la FEMP (Federació Espanyola de Municipis i Províncies) han celebrat aquesta setmana de forma telemàtica la Conferència Sectorial del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

La reunió d'aquest òrgan de coordinació, que es va constituir el passat 21 de gener, ha servit perquè el Govern presenti de manera formal a les comunitats autònomes, ciutats autònomes i a la FEMP, el projecte de Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

El Pla s'articula a través de 110 inversions per mobilitzar prop de 70.000 milions d'euros en el període 2021-2023. Així mateix, el Pla inclou 102 reformes que facilitaran i potenciaran l'impacte de les inversions. Es tracta d'un conjunt de reformes que abasten aspectes fonamentals per a la transformació de el model productiu, com ara el sistema energètic, l'ensenyament, la demografia empresarial i el mercat laboral. Totes aquestes matèries, a més, recullen les recomanacions específiques de la Comissió Europea per a Espanya dins el semestre europeu de 2019 i 2020.

Més informació
[+] Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Font:
Govern d'Espanya
Comparteix