Finalitza el projecte Life Clinomics amb presentacions als tres territoris on s’ha implementat

Les reserves de la biosfera del Montseny i de les Terres de l’Ebre i la comarca de l’Alt Penedès presenten els resultats del projecte Life Clinomics sobre el procés d’adaptació al canvi climàtic.

El juny del 2016 va arrencar el projecte Life Clinomics amb l’objectiu principal de promoure l’adaptació al canvi climàtic del sector agrari, forestal, turístic i pesquer en tres àmbits territorials: les Reserves de la Biosfera de Terres de l’Ebre i del Montseny i la comarca de l’Alt Penedès. Aquest mes de desembre finalitza el projecte, però el procés d’adaptació establert continuarà actiu.

El procés va partir de l’anàlisi de les vulnerabilitats de cadascun dels territoris, així com de la identificació dels actors i les estructures de participació existents que han estat la base per desenvolupar la Mesa Territorial d’Adaptació al Canvi Climàtic (MeTACC) a cada territori. Les reunions de les MeTACC han anant avançant en el procés d’adaptació: a partir de la valoració de les vulnerabilitat han definit accions, les han prioritzat i n’han seleccionat dues a cada territori per implementar-les durant el projecte.

 

Jornades per tancar el projecte i continuar treballant

Durant el mes de desembre els tres territoris del projecte Life Clinomics celebren la jornada final per presentar i debatre els resultats. El Clinomics deixa un full de ruta a cadascun dels territoris, amb accions concretes planificades que caldrà tirar endavant, per progressar en l’adaptació dels territoris i dels sectors econòmics implicats.

Les jornades serviran sobretot per explicar els resultats de les accions pilot. Aquestes han permès: comprovar la viabilitat de la cria de l’ostra en l’aqüicultura del Delta de l’Ebre, implementar un observatori de la sequera de les vinyes a les Terres de l’Ebre i a l’Alt Penedès, establir una prova pilot de silvicultura al Parc del Foix, identificar els boscos més vulnerables al canvi climàtic i models de gestió adaptativa al Montseny i desenvolupar una eina i un procés d’avaluació específic per empreses agràries i turístiques del Montseny. Aquestes accions pilot, així com la majoria de les 100 accions incloses dins dels plans d’acció, poden ser fàcilment transferibles a d’altres territoris. El Life Clinomics finalitza formalment aquest mes, però el camí iniciat continuarà viu per enfortir la resiliència dels territoris i dels sector econòmics davant dels impactes del canvi climàtic.

Si voleu informar-vos de tots els aspectes del projecte Life Clinomics podeu consultar la pàgina web.

Comparteix