La Red de Iniciativas Urbanas (RIU) publica un nou localitzador d’actuacions urbanes finançades amb fons europeus

La Xarxa RIU té com a objectiu donar suport tècnic a les actuacions urbanes que es produeixen a l’estat amb  fons europeus, així com difondre’n els seus resultats. La xarxa ha publicat recentment un mapa interactiu que serveix per localitzar de forma  visual i senzilla les actuacions urbanes finançades amb fons europeus (UIA, URBACT, FEDER P.O Plurirregional) que s’han dut a terme a l’Estat principalment entre el període 2007-2020, però fins i tot també abans.

El mapa es presenta en el marc d’una renovació general de la web per facilitar l’accés a la informació i  documentació a través d’una reestructuració dels continguts i funcionalitats.

La xarxa RIU va ser creada el 2009 i està formada per l’administració general de l’Estat (Ministeri d’Hisenda i Ministeri de Transport Mobilitat i Agenda Urbana), les Comunitats Autònomes, la FEMP i Ajuntaments que destraquen en la implementació d’actuacions urbanes amb de fons europeus.

Actualment la xarxa té com a objectius definir l’Agenda Urbana Espanyola, donar suport tècnic pel desenvolupament efectiu de polítiques urbanes amb intervenció de fons comunitaris i presentar i analitzar  el desenvolupament de polítiques urbanes a Espanya i a Europa

Enllaços d’interès: Xarxa RIU / Mapa

Comparteix