Programa ‘International City Partnerships’: una recuperació verda i inclusiva

International City Partnerships Actuant per una recuperació verda i inclusiva” és un projecte de la Unió Europea, gestionat per la DG REGIO (Direcció general de política regional i urbana) de la Comissió Europea, per tal de fomentar la cooperació internacional entre les ciutats.

Aquest nou programa ofereix a les autoritats locals europees l’oportunitat de col·laborar amb  iguals de Canadà, Sud-àfrica, Singapur, Corea del Sud, Taiwan i Hong Kong.

Aquest programa es basa en desenvolupar la cooperació urbana i fomentar associacions de ciutat amb ciutat entre les autoritats locals de la UE i fora de la UE que han estat esmentades abans. Els temes de col·laboració que es posaran en comú són reptes en els quals s’enfronten les ciutats de tot el món: l’economia circular, la qualitat de l’aire, la transició energètica i la integració de la migració i de refugiats.

Els objectius d’aquest projecte són, en primer lloc, contribuir a la millora de la qualitat de vida de les ciutats participants, promovent un desenvolupament urbà sostenible i integrat, mitjançant la identificació de polítiques i programes innovadors. En segon lloc, el programa pretén facilitar l’intercanvi d’informació per tal de crear un procés d’aprenentatge basat en la transferència de bones pràctiques i lliçons apreses sobre experiències passades. Finalment, també vol facilitar el negoci, la cooperació i el desenvolupament econòmic local, inclòs el desenvolupament baix en carboni.

El programa preveu seleccionar quatre ciutats del Canadà i quatre ciutats de Sud-àfrica. A més de Singapur i Hong Kong, hi haurà una selecció de dues ciutats de Corea del Sud i dues ciutats taiwaneses. A Europa, hi haurà un total de catorze ciutats seleccionades; totes aquestes seran seleccionades durant l’octubre i desembre del 2021.

Per altra banda, és  important tenir present els terminis d’intercanvi de coneixement: durant el gener i el març del 2022 es consolidarà el clúster de cooperació. Durant l’abril del 2022 es durà a terme la primera trobada de treball i vista d’estudi en una ciutat no europea (d’una durada de 6 dies). Durant el maig i el desembre del 2022 es farà la cooperació online entre les ciutats amb la participació de speakers convidats, per tant, passarà a ser un esdeveniment online obert. A l’octubre del 2022 es farà la segona trobada de treball i vista d’estudi a una ciutat europea (durant 6 dies). I, finalment, al febrer del 2023 es durà a terme el tancament de la conferència.

Per participar a la convocatòria cal omplir un formulari que estarà disponible fins el 15 de novembre de 2021.

 

Més informació

[+] Programa International City Partnerships: Acting for Green and Inclusive Recovery

Comparteix