Estat de la qüestió: Reglament i plans de treball programes europeus

Novetat a la GAUE: Consulteu l’estat de la qüestió dels reglaments i els plans de treball dels programes europeus 2021-2027. Aquests documents ens ajuden a entendre la seva normativa reguladora, així com els grans objectius i prioritats de cada programa de forma perioditzada.

Per tal de preparar amb antelació propostes de projectes europeus, és necessari revisar els plans de treballs dels programes en què ens voldrem presentar. Aquests documents estratègics solen ser anuals o biennals i ens ajuden a conèixer les prioritats per aquell programa durant aquell període de temps, així com les convocatòries previstes, l’elegibilitat dels participants, les activitats que es finançaran i el calendari aproximat en el què s’obriran.

En el cas dels fons estructurals (FEDER, FSE, etc.) i dels programes de cooperació territorial europea (Interreg) aquesta informació la trobarem en els programes operatius o programes de cooperació que es publiquen al principi del període financer.

Els reglaments són actes legislatius d’obligat compliment i són adoptats pel Parlament Europeu i el Consell. En el cas dels programes europeus, els reglaments estipulen la seva normativa i aspectes generals com són els grans objectius, àmbit geogràfic on s’aplica, el cofinançament, sinèrgies amb altres programes, l’entrada en vigor i molts altres aspectes que difereixen entre programes. És interessant conèixer aquesta informació perquè la normativa de les convocatòries que s’obrin sempre es basarà i farà menció als articles d’aquests reglaments.

Des de l’Oficina d’Europa i Estratègia Internacional hem recopilat tota la informació sobre els reglaments i plans de treball disponibles fins al moment.

 

[+] Consulta el document resum dels Programes operatius i Plans de treball 2021 – 2027 (actualitzat octubre 2021)

 

Font imatge: Consell de la Unió Europea

Comparteix