Espanya pot començar l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència amb 9.000 MEUR

Els ministres de finances de la UE reunits el 13 de juliol a Brussel·les, han adoptat el primer paquet de 12 plans nacionals de recuperació i resiliència per tal de començar a repartir els recursos del Pla Next Generation EU. Concretament es començaran a executar els plans d’Alemanya, Austria, Bèlgica, Dinamarca, Eslovàquia, Espanya, França, Grècia, Itàlia, Letònia, Luxemburg i Portugal, que podran signar acords de subvenció i préstecs, i rebre properament els fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) de la UE del l’Instrument Next Generation EU. En un termini de dos mesos aquests estats tindran accés al primer tram dels fons, i que correspondran a un 13% del total dels crèdits i subvencions que els hi correspon a cadascun. L’estat espanyol rebrà 9.000 MEUR en aquest primer tram dels 69.500 MEUR que li pertoquen en forma de subvencions. Afegir que Espanya es beneficiarà de fins a 140.000 M€ en transferències i crèdits pel període 2021-2026, que s’afegiran a la resta de fons previstos en el Marc Financer Pluriennal. Pel que fa a Catalunya, es preveu l’assignació de 3.066 M€ per a 2021.

Recordem que el Mecanisme de Recuperació i Resiliència repartirà un total de 672.500 MEUR entre subvencions i crèdits, per impulsar reformes i inversions en els estats membres de la UE i, impulsar la recuperació desprès de la crisi de la COVID-19 i alhora, avançar en la creació d’una Europa resilient, ecològica, digital, innovadora i competitiva per a les properes generacions de la UE.

Entre les mesures que cada estat membre pot adoptar per avançar en la recuperació i reforçar la resiliència  trobem per exemple: la descarbonització  de la industria, la renovació d’edificis, la digitalització de l’administració pública i el reciclatge professional de la població activa.

La resta dels recursos que han d’arribar als estats al llarg dels propers anys, es repartiran una vegada obtinguda l’avaluació positiva de l’execució del pla de recuperació i resiliència, d’acord amb l’assoliment de les fites i els objectius recollits en cadascun dels plans a mesura que es vagin desplegant.

Comparteix