Actualització de la GAUE al MFP 2021 – 2027

Coincidint amb el Dia d’Europa, la Direcció de Relacions Internacionals ha actualitzat els continguts del portal Guia d’Ajuts de la Unió Europea per als ens locals (GAUE) amb els nous programes que s’han posat en marxa amb el nou Marc Financer Pluriennal 2021 – 2027 de les institucions europees. La GAUE és un portal únic especialitzat en els fons i programes europeus d’interès local.

Així, a banda dels recursos inclosos en els instruments extraordinaris per fer front a les conseqüències de la pandèmia, la UE mobilitzarà una gran quantitat de recursos econòmics per impulsar els pilars del que ha de ser la nova Unió Europea: el medi ambient, l’acció climàtica i l’economia verda, la digitalització, la creació d’ocupació, el posicionament d’Europa al món, i l’aposta pel benestar social i la democràcia. Això serà possible gràcies a tots els programes inclosos en el nou marc financer.

Per la Diputació de Barcelona, és fonamental garantir que els governs locals tenen la informació i els coneixements com per fer possible accedir a aquests recursos i formar part del continu procés de construcció europea.

Durant el període 2014 – 2019 els governs locals de la província han participat en 230 projectes europeus, dels quals 118 eren projectes competitius, 57 de cooperació territorial, i 55 del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). En conjunt, el valor global d’aquests projectes pel territori ha estat de 130,8 M€. Gràcies a iniciatives com la GAUE, aquestes dades han de veure’s incrementades any rere any.

Comparteix