La Comissió Europea aprova l’Acord d’Associació per a Espanya 21-27

Aquest dilluns la Comissió Europea ha aprovat l’Acord d’associació per a Espanya. Espanya es beneficiarà de 37.300 milions d’euros de finançament de la política de cohesió per accelerar la transició ecològica del país, finançar la innovació i la digitalització, augmentar la taxa d’ocupació i millorar els serveis socials locals.

L’estratègia i els detalls d’aquestes inversions s’estableixen a l’Acord d’Associació entre Espanya i la Comissió.

D’aquests 36.682 milions d’euros, 35.562 milions corresponen als fons de la política de cohesió de la UE, on Espanya és el tercer beneficiari més gran en el període 2021-2027, només per darrere de Polònia i Itàlia. Aquesta assignació es reparteix a 23.397 milions d’euros del FEDER, 11.296 milions de l’FSE+ i 869 milions de l’FTJ. A aquestes quantitats s’hi sumen 1.120 milions d’euros assignats a Espanya per al FEMPA.

Tot plegat, l’Acord d’Associació suposa una inversió total de 59.722 milions d’euros. La suma dels fons inclosos a l’Acord suposa un increment del 15% respecte dels obtinguts en el període 2014-2020.

Font: Moncloa

Aquesta inversió s’organitza al voltant de 5 grans àrees polítiques, en què cobren una rellevància especial el suport a la investigació, la digitalització, el suport a les pimes, l’eficiència energètica, la transició verda i la inversió de caràcter social:

  • L’objectiu 1 comptarà amb prop de 8.300 milions d’euros d’ajut europeu per reforçar la investigació, donar suport a les empreses i afavorir la digitalització de la nostra economia.
  • L’objectiu 2 destina més de 9.900 milions d´euros a la millora de l´eficiència energètica, el desplegament d´energies renovables, actuacions d´adaptació al canvi climàtic, la implantació d’un model d’economia circular i atenció a la biodiversitat.
  • L’objectiu 3 disposa d’una dotació de 1.200 milions d’euros, que es concentra en el desenvolupament de corredors ferroviaris, en garantir l’accessibilitat ferroviària als ports d’interès general i el suport a l’ús de vehicles nets i la millora del servei de transport públic.
  • Dins l’objectiu  4, la inversió social adquireix una rellevància especial en el període actual, amb l’atenció a l’ocupació, l’educació, la formació professional, la inclusió i la lluita contra la pobresa i la pobresa infantil. Això es tradueix en 12.300 milions d‟euros d‟ajuda destinats a la cohesió social dins de l‟OP4.
  • Finalment, a l’objectiu  5 es contempla el finançament europeu per a actuacions de desenvolupament urbà i no urbà a través del disseny de programes d’inversió integrada, que se situa per sobre dels 2.100 milions.
Font: Moncloa

Sobre la base de les línies estratègiques definides a l’Acord, es preveu properament l’aprovació dels Programes finançats amb aquests fons, amb la concreció de les tipologies d’actuació finançables, d’acord amb la següent estructura:

  • FEDER comptarà amb una dotació total de 23.397 milions d’euros distribuïts en 19 programes regionals i un programa pluriregional.
  • FSE comptarà amb 11.296 milions d’euros, repartits en 19 programes regionals i 4 programes pluriregionals: Programa Pluriregional d’Ocupació, Formació Professional i Educació d’Espanya, Programa Pluriregional d’ocupació Juvenil; Programa Pluriregional d’Inclusió i Lluita contra la pobresa i la pobresa infantil, i el Programa Pluriregional de Privació Material.
  • Per la seva banda, el FEMPA, amb 1.120 milions, i l’FTJ, amb 869 milions, comptaran amb un sol programa pluriregional cadascun.

 

Més informació: Moncloa

Comparteix