Pressupost
Data límit
13.000.000,00 euros (la Comissió estima una contribució d’entre 4 i 4,3 milions d’euros per projecte).

Fins el 12 de gener de 2022 a les 17:00h, horari de Brussel·les.

Nom de la convocatòria

Predictive safety assessment framework and safer urban environment for vulnerable road users. HORIZON-CL5-2022-D6-01-06.

Programa de finançament Horizon Europe.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables La convocatòria té dues línies de recerca i innovació:

  • Marc predictiu d’avaluació de la seguretat. Les propostes s’han de centrar en el desenvolupament de noves metodologies predictives, models per detectar sistemes de transport futurs i l’ús de noves tecnologies per a la seguretat.
  • Entorn segur per a usuaris vulnerables de la carretera. Les propostes s’han de centrar en solucions per a un entorn segur, identificar necessitats per a aquest col·lectiu, equips protectors innovadors, mecanismes de detecció d’usuaris vulnerables, anàlisi d’accidents amb usuaris vulnerables involucrats i guies per a la incorporació de la realitat dels usuaris vulnerables en la planificació d’infraestructures i de plans de mobilitat.
Criteris d’elegibilitat i partenariat Consorcis d’un mínim de tres entitats jurídiques, almenys una d’elles en un estat membre, i almenys dues més establertes en altres països de la Unió o països associats al programa.
Cerca de socis Cerca de socis de la convocatòria.

Espai per a la cerca de socis de la Diputació de Barcelona.

Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Especificacions generals del programa Horizon Europe.

Pla de treball: “Clima, energia i mobilitat”.

Manual online per a la presentació de propostes.

Contacte Comissió Europea. DG Recerca i Innovació.

Pàgina de contacte.

Comparteix