Pressupost
Data límit
50.000.000,00 euros (la Comissió estima una contribució d’entre 20 i 25 milions d’euros per projecte).

Fins el 12 de gener de 2022 a les 17:00h, horari de Brussel·les.

Nom de la convocatòria

European demonstrators for integrated shared automated mobility solutions for people and goods. HORIZON-CL5-2022-D6-01-01.

Programa de finançament Horizon Europe.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables La convocatòria té com a objectiu finançar proves pilot per una mobilitat centrada en l’usuari, segura, sostenible i que redueixi la congestió viària.

Les propostes han de promoure la col·laboració público-privada per tal d’assolir els objectius comuns i avaluar els seus resultats.

Criteris d’elegibilitat i partenariat Consorcis d’un mínim de tres entitats jurídiques, almenys una d’elles en un estat membre, i almenys dues més establertes en altres països de la Unió o països associats al programa.
Cerca de socis Cerca de socis de la convocatòria.

Espai per a la cerca de socis de la Diputació de Barcelona.

Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Especificacions generals del programa Horizon Europe.

Pla de treball: “Clima, energia i mobilitat”.

Manual online per a la presentació de propostes.

Contacte Comissió Europea. DG Recerca i Innovació.

Pàgina de contacte.

Comparteix