Mesurament dels sectors cultural i creatiu a la UE. EAC/S14/2019. (Europa Creativa).

 

Pressupost
Data límit

350.000,00 euros (S’espera finançar una sola actuació, fins el 90% de les despeses elegibles).

Fins el 14 de setembre de 2020.

Nom de la convocatòria Pilot Project – Measuring the Cultural and Creative Sectors in the EU. EAC/S14/2019.
Programa de finançament Europa Creativa.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

L’objectiu de la convocatòria és elaborar un marc estadístic per mesurar els sectors cultural i creatiu a la Unió Europea a partir de la informació ja disponible a Eurostat.

Criteris d’elegibilitat i partenariat S’hi poden presentar organitzacions sense ànim de lucre, autoritats públiques (estatals, regionals i locals), organitzacions internacionals, universitats, institucions educatives, centres de recerca i entitats amb ànim de lucre.
Més informació

Pàgina web de la convocatòria.

Text de la convocatòria.

Contacte

Comissió Europea. DG d’Educació, Joventut, Esport i Cultura.

E-correu: EAC-MEASURING-CCS@ec.europa.eu

 
Comparteix