Pressupost
Data límit
36.000.00,00 euros (es preveu finançar projectes amb un pressupost d’entre 4 i 5 milions d’euros).

Fins el 24 de maig de 2022.

Nom de la convocatòria

Mediterranean Governance. 

Programa de finançament Interreg Euro-Med.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

La convocatòria té com a objectiu promoure la coordinació de polítiques a diferents nivells per tal d’incrementar la capacitat institucional de les institucions mediterrànies.

La convocatòria preveu dues tipologies de projectes:

  • Projectes temàtics.
  • Projectes de diàleg institucional.
Criteris d’elegibilitat i partenariat Poden sol·licitar la subvenció consorcis on l’organització líder ha de ser una organització pública, i amb organitzacions establertes almenys en 6 països elegibles.
Cerca de socis

Espai per a la cerca de socis de la Diputació de Barcelona.

Més informació

Pàgina web.

Text de la convocatòria.

Contacte

Interreg Euro-MED Joint Secretariat.

Pàgina de contacte

 

Comparteix