Programa per medi ambient i l’acció pel clima – LIFE

Breu descripció

El programa LIFE és l’instrument de finançament de la UE per al medi ambient i l’acció climàtica.

El programa LIFE 2021 – 2027 abasta les següents àrees:

  • Natura i biodiversitat
  • Economia circular i qualitat de vida
  • Mitigació i adaptació del canvi climàtic
  • Transició d’energia neta

Pressupost total

5.432 milions d’euros (en preus de 2020).

Enllaços al reglament / altres