POCTEFA – Cooperació territorial europea

Breu descripció

Es tracta d’un programa europeu de cooperació territorial creat per a fomentar el desenvolupament sostenible del territori fronterer entre els tres països.

POCTEFA finança projectes de cooperació transfronterera dissenyats i gestionats per actors d’ambdues vessants dels Pirineus i de les zones litorals que participen en el Programa preservant el desenvolupament intel·ligent, sostenible i integrador del territori.

El programa Interreg VI-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2021-2027) es troba en fase d’elaboració i será adoptat per la Comissió Europea durant el 2021, un cop el marc financer i els reglament hagin estat aprovats pel Parlament i el Consell Europeu.

Pressupost total

Autoritat de gestió

El Consorcio de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP), autoridad de gestión del Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020), ha solicitado la gestión del programa en el próximo periodo 2021-2027. https://www.poctefa.eu/blog/noticia/consulta-previa-sobre-el-programa-de-cooperacion-transfronteriza-interreg-vi-a-espana-francia-andorra-poctefa-2021-2027/

Enllaços al reglament / altres