INTERREG Next MED

Breu descripció


INTERREG Next MED és el programa de cooperació transfronterera a la Mediterrània. La seva finalitat és establir llaços de bon veïnatge amb els països veïns de la Unió, sota els valors de la democràcia, l’estat de dret i el respecte dels drets humans.

La regió italiana de Sardenya ha estat escollida un cop més com autoritat de gestió del programa.

Hi ha 15 països implicats en els preparatius del proper programa operatiu: Espanya, Itàlia, Grècia, Portugal, França, Xipre, Egipte, Jordània, Israel, Líban, Malta, Palestina, Algèria, Tunísia i Turquia.

En un context marcat per les conseqüències econòmiques de la COVID-19, abordarà molts reptes als quals s’enfronten les dues ribes de la Mediterrània, inclosos entre d’altres:

  • la creació d’ocupació,
  • la inclusió de gent jove,
  • el canvi climàtic,
  • la integració econòmica

El programa INTERREG Next MED agafa el relleu de l’ENI CBC Med – Instrument europeu de veïnatge.

Pressupost total

Enllaços al reglament / altres

Es preveu que se’n presenti Programa operatiu l’estiu de 2021.