Programa ENI CBC Med – Instrument europeu de veïnatge.
Objectius generals En el marc de l’Instrument europeu de veïnatge (ENI), l’ENI CBC Med és el programa de cooperació transfronterera a la Mediterrània. La seva finalitat és establir llaços de bon veïnatge amb els països veïns de la Unió, sota els valor de la democràcia, l’estat de dret i el respecte dels drets humans.

Els objectius generals i objectius temàtics són:

 • Promoció del desenvolupament econòmic i social.
  • Desenvolupament de PIMEs i els negocis.
  • Suport a l’educació, la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació.
  • Promoció de la inclusió social i la lluita contra la pobresa.
 • Abordar els reptes mediambientals comuns.
  • Protecció del medi ambient, adaptació i disminució els efectes del canvi climàtic.
Base Jurídica Reglament 232/2014 del Parlament Europeu i del Consell d’11 de març de 2014 que estableix l’Instrument de veïnatge europeu.

Reglament executiu 897/2014 de 18 d’agost de 2014 per a la implementació de programes de cooperació transfronterera d’acord amb el Reglament 232/2014.

Línies de treball Les prioritats establertes dins els objectius temàtics són:

 • Suport a start-ups innovadores i a empreses recentment establertes, especialment a joves i dones emprenedores.
 • Suport a xarxes euro-mediterrànies, clústers, consorcis i cadenes de valor en sectors tradicionals i en nous sectors.
 • Impulsar iniciatives de turisme sostenible i accions de diversificació en nous segments i nínxols de mercat.
 • Donar suport a la transferència tecnològica i a la comercialització dels resultats de la recerca, enfortint relacions entre recerca, indústria i altres actors privats.
 • Suport a PIMEs per a l’accés a la recerca i la innovació.
 • Proporcionar a joves i dones habilitats personals i professionals.
 • Suport a agents econòmics socials i de solidaritat, en especial per a la millora de capacitats i cooperació amb l’Administració pública per a la provisió de serveis.
 • Suport a iniciatives sostenibles per a millorar l’ús eficient de l’aigua amb solucions tecnològiques i innovadores.
 • Reduir la generació de residus municipals i promoure la seva separació, amb l’explotació òptima de la fracció orgànica.
 • Suport a la rehabilitació d’edificis, principalment públics, per a l’estalvi energètic.
 • Incorporar l’enfocament de la gestió de l’ecosistema en la gestió integral de les zones marítimes en els plans de desenvolupament local.
Vigència del programa 2014/2020 Pressupost:  209.000.000 €
Enllaços i documentació d’interés Pàgina de l’Instrument europeu de veïnatge.

Pàgina del programa ENI CBC Med.

Programa 2014-2020.

Projectes anteriors http://www.enpicbcmed.eu/projects
Video del programa:
Contacte autoritat de gestió DG Política Europea de Veïnatge i Negociacions d’Ampliació.
Pàgina de contacte.
Contacte Diputació de Barcelona Oficina d’Europa i Estratègia Internacional
Direcció de Relacions Internacionals
C/Londres, 55 1r. 08036 Barcelona
Telèfon: +34 93 402 20 77 o.europa.eint@diba.cat

Llistat de convocatòries