INTERREG EURO-MED – Cooperació territorial europea

Breu descripció

El programa INTERREG EURO-MED permet la interacció entre tots els països de l’àrea mediterrània europea amb la finalitat de reduir les diverses disparitats entre les regions de la UE. El programa integra tretze països europeus de la riba nord de la Mediterrània.

El programa, que actualment es troba en període de negociació, estarà orientat en missions (Smarter Med, Greener Med, Green líving areas) i tindrà una continuïtat temàtica respecte el període anterior.

El nombre de països socis del programa augmenta fins als 14 (10 UE i 4 IPA) amb un total de 66 regions.

L’adopció del programa per part de la Comissió Europea està prevista pel juliol del 2021, mentre que el llançament del programa es farà durant el 2n semestre.

Pressupost total

Autoritat de gestió