INTERREG EURO-MED – Cooperació territorial europea

Breu descripció

L’objectiu principal d’Euro-Med, dotat amb un pressupost de 294 M€, és contribuir a la transició cap a una societat climàticament neutra, sostenible i resilient; lluitar contra l’impacte dels canvis globals sobre els recursos mediterranis, i garantir-ne la sostenibilitat. Està alineat amb els ODS de l’Agenda 230 i el Pacte verd europeu.

Euro-Med, amb l’autoritat de gestió a la regió de Provença Alps Cote d’Azur a França, cobreix 14 països (10 estats membres i 4 estats en preadhesió). Agrupa un espai de cooperació amb 69 regions que representen el 25% de la població la UE. Destaca la incorporació al programa de Bulgària i Macedònia del Nord, així com de les regions de Castilla la Mancha, la Comunitat de Madrid i Extremadura.

Missions, prioritats i objectius específics del programa

El programa s’estructura en quatre missions, tres prioritats i cinc objectius específics:

Missió 1. Enfortir una economia innovadora i sostenible.

Missió 2. Protegir, restaurar i valoritzar el medi natural i el patrimoni.

Missió 3. Promoció d’espais verds urbans (“green líving areas”).

Missió 4. Enfortir el turisme sostenible.

Prioritat 1: Un Mediterrani més intel·ligent:

Objectiu específic 1.1: Desenvolupar i millorar les capacitats de recerca i innovació i l’adopció de tecnologies avançades.

Prioritat 2: Un Mediterrani més verd:

Objectiu específic 2.4: Promoure l’adaptació al canvi climàtic i la prevenció del risc de desastres, la resiliència, tenint en compte els enfocaments basats en els ecosistemes.

Objectiu específic 2.6: Promoure la transició cap a una economia circular i eficient amb els recursos.

Objectiu específic 2.7: Millorar la protecció i la conservació de la natura, la biodiversitat i la infraestructura verda, incloses les zones urbanes, i reduir totes les formes de contaminació.

Prioritat 3 – Governança mediterrània:

Objectiu específic 6.6: Accions de suport a una millor governança de la cooperació.

Pressupost total

294.000.000€