Programa INTERREG MED – Cooperació territorial europea
Objectius generals El programa INTERREG MED permet la interacció entre tots els països de l’àrea mediterrània europea amb la finalitat de reduir les diverses disparitats entre les regions de la UE. El programa integra tretze països europeus de la riba nord de la Mediterrània.

El programa pretén reduir les disparitats existents entre les diferents regions europees en termes de desenvolupament econòmic i social i de sostenibilitat ambiental.

El programa integra tretze països europeus de la riba nord de la Mediterrània.

Base Jurídica Reglament (UE) núm. 1299/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013 pel qual s’estableixen les disposicions específiques relatives al recolzament del Fons europeu de desenvolupament regional a l’objectiu de cooperació territorial europea [DOUE L 347/259 20.12.2013].
Línies de treball Els projectes finançats es concentren en les temàtiques següents:

  • Creixement blau. Suport a projectes d’economia blava per a un mar saludable i productiu.
  • Creixement verd. Impuls a projectes de desenvolupament sostenible construïts sobre un model mediambientalment respectuós en l’ús dels recursos.
  • Social i creatiu. Millorar les capacitats d’innovació de les indústries creatives i de la innovació social.
  • Edificis eficients. Incrementar la capacitat de la gestió energètica eficient als edificis públics.
  • Energia renovable. Suport a accions d’energies renovables locals en territoris illencs.
  • Transport urbà. Foment del transport multimodal i baix en carboni.
  • Turisme sostenible. Vetllar perquè el turisme tingui en compte l’impacte en el patrimoni natural i cultural.
  • Protecció de la biodiversitat. Enfortir les capacitats de gestió i de treball en xarxa de les àrees protegides per preservar la biodiversitat de zones costaneres i dels ecosistemes marins.
  • Millora de la governança mediterrània. Suport a accions que defineixen el marc de la governança transnacional.
Vigència del programa 2014/2020 Pressupost  265.000.000 €
Enllaços i documentació d’interés Pàgina del programa.
Document de govern.
Recerca de socis.
Projectes anteriors http://www.programmemed.eu/en/the-projects/project-database.html?no_cache=1
Video del programa
Contacte autoritat de gestió

Regió de la Provença, Alps Costa Blava. Autoritat de gestió de l’Interreg MED.

Contacte Diputació de Barcelona Oficina d’Europa i Estratègia Internacional
Direcció de Relacions Internacionals
C/Londres, 55 1r. 08036 Barcelona
Telèfon: +34 93 402 20 77 o.europa.eint@diba.cat

diba

Llistat de convocatòries