Pressupost
Data límit
30.000.000,00 euros (es preveu finançar 1 projecte).

Fins el 21 de setembre de 2022 a les 17:00h, horari de Brussel·les.

Nom de la convocatòria

A European Social Innovation Catalyst Fund to Advance EU Mission Objectives by Replicating and Scaling-up Existing, Demonstrably Successful Social Innovations. HORIZON-MISS-2022-SOCIALCAT-01-01.

Programa de finançament Horizon Europe.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables La convocatòria té com a objectiu promoure la innovació social per assolir els objectius dels programes Missions de la Unió Europea, tot prioritzant la participació de la ciutadania i les comuntiats locals.

Es preveu finançar un sol projecte que crearà un fons catalitzador per impulsar els projectes d’innovació social.

Serà requisit del consorci que estigui format per un ampli nombre d’organitzacions representatives dels sectors públic (estatal, regional i local), sector privat, acadèmia, i societat civil.

Criteris d’elegibilitat i partenariat Consorcis d’un mínim de tres entitats jurídiques, almenys una d’elles en un estat membre, i almenys dues més establertes en altres països de la Unió o països associats al programa. En aquesta convocatòria també hi haurà d’haver un mínim de tres fundacions amb experiència provada en projectes d’innovació social.
Cerca de socis Cerca de socis de la convocatòria.

Espai per a la cerca de socis de la Diputació de Barcelona.

Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Especificacions generals del programa Horizon Europe.

Pla de treball projecte Missions.

Manual online per a la presentació de propostes.

Contacte Comissió Europea. DG Recerca i Innovació.

Pàgina de contacte.

Comparteix