Pressupost
Data límit
200.000 euros (es preveu finançar entre 2 i 4 projectes del lot 1, i entre  2 i 5 projectes del lot 2).
Fins l’11 de novembre de 2020, a les 23:00h CET.
Nom de la convocatòria

Call for Project Proposals for Micro-Grants 2020-2021. Democratic and Inclusive School Culture in Operation. 2020/2021 DISCO.

Programa de finançament Consell d’Europa i Unió Europea.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables La convocatòria té com a objectiu contribuir a la implementació de la Carta europea per l’educació per una ciutadania democràtica i l’educació pels drets humans.

L’objectiu és fomentar l’intercanvi d’experiències i coneixements en polítiques i bones pràctiques en la implementació de les disposicions de la Carta i l’adaptació de models i eines replicables en diferents països.

Les accions finançables poden ser la traducció i adaptació de materials, reunions de grups focals, activitats formatives, prova pilot d’instruments i materials, intercanvis i difusió d’activitats, per exemple.

La convocatòria es divideix en dos lots:

  • Lot 1. Cooperació entre organitzacions.
  • Lot 2. Propostes d’entitats úniques.
Criteris d’elegibilitat i partenariat Els sol·licitants pel lot 1 han de ser consorcis d’un mínim de 2 o 3 entitats de diferents països de la Convenció Cultural Europea.

Els sol·licitants pel lot 2 han de ser presentats per una única entitats.

Tots els sol·licitants han de ser organitzacions públiques o sense ànim de lucre actius en el camp de l’educació per la ciutadania democràtica i l’educació pels drets humans, entre les quals s’hi consideren organismes públics d’àmbit local.

Cerca de socis Espai per a la cerca de socis de la DIputació de Barcelona.
Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Text de la convocatòria.

Preguntes freqüents.

Contacte Council of Europe.

E-correu: DISCO.Questions@coe.int

Comparteix