Pressupost
Data límit

47.855.000,00 euros (percentatge de finançament segons cada actuació. Veure RD737/2020).

Fins el 31 de juliol de 2021.

Nom de la convocatòria

RESOLUCIÓ ACC/2205/2021, de 8 de juliol, per la qual es modifica la Resolució EMC/3126/2020, de 30 de novembre, per la qual es fa pública la convocatòria de l’any 2020 per a la concessió de subvencions al Programa d’ajuts per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (PREE)

Font del finançament FEDER – Fons europeu de desenvolupament regional.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

Veure fitxa de la convocatòria.

Criteris d’elegibilitat i partenariat

Veure fitxa de la convocatòria.

Més informació

Resolució ACC/2205/2021.

Contacte

Institut Català d’Energia (ICAEN).

Pàgina de contacte.

 
Comparteix