Programa d’ajuts per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents. EMC/3126/2020. (FEDER).

 

Pressupost
Data límit

43.885.000,00 euros (per a Catalunya es destinen un màxim de 23.312.931€ amb un finançament del 50% i límit de 5 milions per municipi).

Fins a esgotar pressupost o com a màxim el 31 de juliol de 2021.

Nom de la convocatòria

Resolució EMC/3126/2020, de 30 de novembre, per la qual es fa pública la convocatòria de l’any 2020 per a la concessió de subvencions al Programa d’ajuts per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents.

Font del finançament FEDER – Fons europeu de desenvolupament regional.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

L’objectiu de la convocatòria és el finançament d’actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents, que hauran d’aconseguir i justificar una reducció del consum d’energia final i de les emissions de diòxid de carboni pel que fa a la seva situació de partida. Les actuacions subvencionables es classifiquen en dues categories:

  • Opció A. Ajuts per a actuacions en edificis complets existents a Catalunya amb els usos d’habitatge unifamiliar, plurifamiliar o de qualsevol altre ús.
  • Opció B. Ajuts per a actuacions en un o diversos habitatges o locals d’un mateix edifici considerades individualment o sobre parts d’un edifici.

La tipologia de les actuacions poden ser:

  • Millora de l’eficiència energètica de l’envoltant tèrmica.
  • Millora de l’eficiència energètica i ús d’energies renovables a les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària.
  • Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació.
Criteris d’elegibilitat i partenariat

S’hi poden presentar, entre d’altres, les entitats locals.

Ajuntaments, diputacions i mancomunitats, i organismes vincultas o dependents d’aquestes, podran actuar en representació de comunitats de propietaris o altres propietaris d’edificis per promoure i gestionar la realització d’actuacions de rehabilitació energètica.

Més informació

Pàgina web dels ajuts.

Text de la convocatòria.

Bases reguladores.

Pàgina web de l’IDAE.

Contacte

Institut Català d’Energia (ICAEN).

Pàgina de contacte.

 
Comparteix