Pressupost
Data límit
40.107.000,00€ (subvenció fins el 80% del pressupost elegible).

Fins el 15 de febrer de 2021, a les 12:00 hores de Brussel·les.

Nom de la convocatòria EU-Latin American Alliance for Sustainable Growth and Jobs: AL-INVEST Verde. EuropeAid/170824/DH/ACT/Multi.
Programa de finançament Instrument per a la Cooperació al Desenvolupament – DCI
Objectius de la convocatòria i activitats finançables L’objectiu és promoure el creixement sostenible i la creació d’ocupació donant suport a la transició cap a una economia hipocarbònica, eficient en l’ús dels recursos i més circular a l’Amèrica Llatina.

S’estructura en base a dos eixos:

  • Mobilitzar els coneixements tècnics i les inversions de la UE en suport a la creació d’aliances amb el sector privat a l’Amèrica Llatina.
  • Promoció de polítiques per aplicar eficaçment les normes mediambientals i laborals fonamentals.
Criteris d’elegibilitat i partenariat Els sol·licitants poden ser intermediaris empresarials (cambres, associacions sectorials…) i organismes públics a nivell local, nacional i regional, establerts en un país de la UE. S’han de presentar en consorci amb almenys tres entitats més de tres països d’Amèrica Llatina.
Més informació Pàgina web de la convocatòria.
Cerca de socis Espai per a la cerca de socis de la DIputació de Barcelona.
Contacte Comissió Europea. DG de Cooperació Internacional i Desenvolupament.

Pàgina de contacte.

E-correu: europeaid-alinvest-comp1@ec.europa.eu

Comparteix