Acció preparatòria La música mou Europa. EAC/S15/2020. (Europa Creativa).

 

Pressupost
Data límit

2.500.000,00 euros (S’espera finançar una sola actuació, fins el 90% de les despeses elegibles).

Fins el 15 de setembre de 2020.

Nom de la convocatòria Acreditación Erasmus en el ámbito de la juventud. EAC/A03/2020.
Programa de finançament Europa Creativa.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

L’objectiu de la convocatòria és seleccionar una organització que implementi un esquema de suport al sector musical per a la seva recuperació de la crisi, ajudant-lo per ser més sostenible i adaptant-lo a les tendències emergents.

Les accions a implementar s’han de centrar en les temàtiques següents:

  • Recuperació verda: incrementant la sostenbilitat del sector i la conscienciació ecològica, amb la mirada posada en l’ambientalització de la indústria musical.
  • Recuperació digital: amb l’adaptació a les noves tendències digitals en el consum, distribució i promoció de la música.
  • Recuperació justa i resilient: millor aprofitament del potencial de la música com a força cohesionadora, amb la mirada posada en la solidaritat, la ciutadania activa i la cohesió social.
Criteris d’elegibilitat i partenariat S’hi poden presentar consorcis formats per un mínim de dues entitats elegibles (organitzacions sense ànim de lucres, autoritat públiques -estatals, regionals o locals-, organitzacions internacionals i entitats amb ànim de lucre), de països de la Unió Europea.
Més informació

Pàgina web de la convocatòria.

Text de la convocatòria.

Contacte

Comissió Europea. DG d’Educació, Joventut, Esport i Cultura.

E-correu: EAC-MME-SUSTAINABILITY@ec.europa.eu

 
Comparteix