Pressupost
Data límit

Sense pressupost.

Fins el 16 de setembre de 2022, a les 18:00 CET.

Nom de la convocatòria

Urban Agenda for the EU Partnerships on Greening Cities and Sustainable Tourism.

Font del finançament Convocatòries de projectes pilot i altres línies pressupostàries.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

Convocatòria adreçada a la creació de dues noves xarxes per a l’ambientalització de les ciutats i per al turisme sostenible. 

La tasca d’ambdues xarxes es centrarà en la preparació d’un pla d’acció destinat a les ciutats per afrontar els reptes temàtics de cada xarxa, i realitzar recomanacions sobre regulacions, coneixement i finançament destinades a la resolució dels reptes plantejats.

Criteris d’elegibilitat i partenariat

Podran sol·licitar formar part de les xarxes les ciutats, estats membres, regions, consorcis locals, organitzacions municipalistes i altres actors interessats.

Més informació

Nota informativa sobre la xarxa d’ambientalització de ciutats.

Nota informativa sobre la xarxa de turisme sostenible.

Sol·licitud per a la xarxa d’ambientalització de ciutats.

Sol·licitud per a la xarxa de turisme sostenible.

Contacte

Comissió Europea. DG Regional and Urban Policy.

Pàgina de contacte.

 
Comparteix