Pressupost
Data límit

2.000.000,00 euros (finançament fins 300 mil euros per projecte i un 80% de les despeses elegibles).

Fins l’1 de març de 2022, a les 17:00 hores de Brussel·les.

Nom de la convocatòria

Jean Monnet Networks in other fields of Education and Training. ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-SCHOOLS.

Programa de finançament Erasmus+.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

La convocatòria té com a finalitat la creació de xarxes de treball de centres educatius i formatius per a l’intercanvi de bones pràctiques, compartir experiències en continguts i metodologies, així com crear coneixement en la impartició de temàtica europea.

Criteris d’elegibilitat i partenariat La sol·licitud l’ha de presentar una escola o institució educativa en representació de tota la xarxa educativa.
Més informació

Pàgina web de la convocatòria.

Guia del Programa Erasmus+.
Contacte

Agència Executiva per l’Educació, l’Audiovisual i la Cultura (EACEA)
Pàgina de contacte.

 
Comparteix