Pressupost
Data límit
2.000.000,00€ (Finançament fins el 85% del cost elegible i un màxim de 300 mil euros).

Fins el 16 de juny de 2020, a les 17:00 hores de Brussel·les.

Prorrogat fins el 2 de juliol.

Nom de la convocatòria Union Civil Protection Mechanism Knowledge Network: Network Partnership. UCPM-2020-KN-AG.
Programa de finançament Mecanisme de protecció civil i ajut humanitari – UCPM.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables L’objectiu de la convocatòria és finançar projectes de xarxes de treball, intercanvi d’experiències i bones pràctiques, desenvolupament de nou coneixement i posada en pràctica.

La convocatòria estableix dues àrees prioritàries:

  • Suport a actors que desenvolupen i difonen conexement i bones pràctiques.
  • Suport a nous i existents partenariats que millorin la cooperació i les sinèrgies en prevenció, anticipació i resposta.
Criteris d’elegibilitat i partenariat S’hi poden presentar consorcis d’un mínim de 3 organitzacions d’un mínim de tres països participants. El consorci ha d’estar format per entitats de diferent tipologia, entre les quals hi ha d’haver autoritats estatals o locals, instituts de recerca, observatoris, institucions d’educció superior, organitzacions privades i professionals.
Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Convocatòria.

Guia de sol·licitants.

Cerca de socis Cerca de socis de la convocatòria.

Espai per a la cerca de socis de la Diputació de Barcelona.

Contacte Comissió Europea . DG Humanitarian Aid and Civil Protection.
Pàgina de contacte.E-correu: ECHO-CP-P&P@ec.europa.eu
Comparteix