Pressupost
Data límit
4.000.000,00€ (Finançament fins el 85% del cost elegible, amb un mínim de contribució de 250 mil euros i un màxim de 700 mil euros per projecte).

Fins el 9 de juny de 2022, a les 17:00 hores de Brussel·les.

Nom de la convocatòria Knowledge Network Partnership. UCPM-2022-KN.
Programa de finançament Mecanisme de protecció civil i ajut humanitari – UCPM.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables La finalitat de la convocatòria és consolidar i operativitzar una xarxa de coneixement en matèria de protecció civil. La convocatòria estableix dos objectius:

  • Dissenyar. desenvolupar i implementar comunitats i centres d’expertesa per la protecció civil i la gestió d’emergències.
  • Dissenyar, desenvolupar i implementar accions de capacitació i de ciència aplicada que contribueixin a crear i compartir coneixement, experiència i habilitats en protecció civil i gestió d’emergències.
Criteris d’elegibilitat i partenariat S’hi poden presentar consorcis d’un mínim de 5 organitzacions que compleixin amb diferents criteris:

  • Hi ha d’haver un mínim de 3 organitzacions d’almenys 3 països membres de la UE.
  • Ha d’involucrar organitzacions de països elegibles que no siguin membres de la UE.
  • Una de les organitzacions ha d’actuar com a coordinadora, i ha de ser una entitat de protecció civil d’un estat membre.
  • Ha d’involucrar organitzacions de diversa índole (acadèmiques, centres científics, centres de formació, autoritats de protecció civil i organitzacions internacionals, entre d’altres).
Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Text de la convocatòria.

Cerca de socis Cerca de socis de la convocatòria.

Espai per a la cerca de socis de la Diputació de Barcelona.

Contacte European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations.
Pàgina de contacte.E-correu: ECHO-CP-KNOWLEDGE-NETWORK@ec.europa.eu
Comparteix