Pressupost
Data límit
5.000.000,00 euros (subvencions de fins a 100 mil euros per projecte i un 90% de les despeses elegibles).
Fins el 7 d’abril de 2022, a les 17:00 hores de Brussel·les.
Nom de la convocatòria

Networs of European Festivals. CREA-MEDIA-2021-FEST.

Programa de finançament Europa Creativa
Objectius de la convocatòria i activitats finançables Convocatòria destinada a promoure les xarxes europees de festivals d’audiovisuals per tal d’incrementar l’interès de les audiències en produccions europees.

Es finançaran activitats de coordinació per al desenvolupament de les audiències, desenvolupament de l’estructura de les xarxes, promoció de pràctiques sostenibles i suport als festivals.

Criteris d’elegibilitat i partenariat S’hi poden presentar entitats privades o públiques (entre elles administracions locals) establertes a la UE i països participants del programa Europa Creativa.
Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Text de la convocatòria.

Contacte European Education and Culture Executive Agency (EACEA).
Pàgina de contacte.E-correu: EACEA-MEDIA-FESTIVALS@ec.europa.eu
Comparteix