Pressupost
Data límit
Sense pressupost.

Fins el 15 de setembre de 2022.

Nom de la convocatòria

Europa Cinemas.

Programa de finançament Europa Creativa.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables Europa Cinemas obre el període de sol·licitud per tal de formar part de la xarxa de sales de cinema.

L’objectiu de la xarxa és incrementar la programació europea en sales de cinema, incentivar iniciatives adreçades al públic jove, promoure la diversitat en la programació i desenvolupar una xarxa de sales que promogui iniciatives a nivell estatal i europeu.

Criteris d’elegibilitat i partenariat S’hi poden presentar sales amb determinades condicions d’afluència de públic i progrmació.
Més informació Pàgina web.
Contacte Europa Cinemas.

Pàgina de contacte.

Comparteix