WiFi gratuït per als europeus (WiFi4EU)

 

Pressupost
Data límit
120.000.000 euros
Fins el 31/12/2018
Nom de la convocatòria WiFi gratuït per als europeus – WiFi4EU
Programa de finançament  MCE – Mecanisme Connectar Europa
Objectius de la convocatòria i activitats finançables Convocatòria que té per objectiu facilitar connexió wifi gratuïta mitjançant la instal·lació de punts d’accés en equipaments públics municipals, biblioteques, centres de salut, etc. Els ajuntaments es poden inscriure prèviament per poder sol·licitar l’ajut a partir de la convocatòria. S’atendran les sol·licituds per estricte ordre de petició en el moment que s’obri la convocatòria.
Criteris d’elegibilitat i partenariat S’hi pot presentar qualsevol ens local de la UE.
Més informació Per a més informació podeu consultar la pàgina web del Mecanisme Connectar Europa aquí
Contacte Adreça postal
Innovation And Networks Executive Agency (INEA)
European Commission
W910
B-1049 Brussels, BelgiumOficines
Innovation and Networks Executive Agency (INEA)
Chaussée de Wavre 910
B-1040 Brussels, BelgiumTel. +32 (0)2 299 5252
Comparteix